fbpx

corporate class

Байгууллага болон оффисын ажилчдад зориулсан англи хэлний бүх түвшний сургалт зохион байгуулна.

БАЙГУУЛЛАГЫН Сургалт

Манай сургалтын төв нь монгол дах олон нэр хүнд бүхий байгууллагуудтай гэрээ байгуулан байгууллагын ажилчдын англи хэлний түвшинг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулдаг юм.  Манай сургалтын төвтэй хамтарч ажилласан байгууллагуудаас дурдвал:  MCS TIGER BREWERY,  БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ, КЕМПИНСКИИ ЗОЧИД БУУДАЛ, ХААН БАНК, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ, НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР, ТАЙВАНЫ ХҮҮХДИЙН ТӨВ, ТОЁОТО КОМПАНИ, ЗООНАЗ, ТАВАН БОГД ГРУПП  гэх мэт олон газруудыг нэрлэж болно.

СУРГАЛТ ХЭРХЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

Тухайн байгууллага нь манай төвөөс багш аваачиж ажилчдынхаа түвшинг үнэ төлбөргүй  тогтоолгох ба нэг ангид дээд тал нь 10 хүртэл суралцагч байхаар тооцоолно уу.  Хэрэв 10-с дээш суралцагч байгаа тохиолдолд дахин нэг анги бүрдүүлэх ба нэг ангид сууж байгаа суралцагчдын хэлний түвшин нь ижил байх ёстойг анхаарна уу.  Ном сурах бичгийг манай төвөөс файлаар өгөх ба өөрсдөө сургалт эхлэхээс өмнө хувилж авах, эсвэл сургалтын төвөөс тухайн ном сурах бичгийн үнийг лавлан худалдаж авч болно. 

сУРГАЛТЫН ҮНЭ

Нэг удаагийн хичээл нь 1 цаг 30 минутаар орох ба үнэ нь 110 000 төгрөг болно.  Тухайн байгууллагын хэрэгцээ, шаардлага дээр тулгуурлан нийт орох хичээлийн тоог харилцан тохирох ба 24 удаагийн хичээл авснаар нэг түвшин ахисан гэж үзнэ.

Нийт төлбөр нь 2 640 000 төгрөг болно.

9977-3981, 7000-3991