fbpx bebe mart sa de cv gender equality discursive essay sample food hygiene essay questions resume format for sales executive doc

Бүртгүүлэх журам

  1. Тус сургалтын төвийн багш нараар түвшингээ ярилцлага өгч тогтоолгох ба түвшин тогтоолгоход үнэ төлбөргүй. Түвшингээ тогтоолгосны дараа нэг хичээлд үнэгүй сууж үзэж болно.
  2. Сургалтанд бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн хураамж 50,000 төгрөгийг тус сургалтын төвийн дансанд (Голомт банк – 2205023623) буюу кассанд бэлнээр тушаана. Энэхүү хураамж нь буцааж олгогдохгүй ба сургалтын төлбөрт орж тооцогдоно.
  3. Сургалтын гэрээг байгуулахдаа гэрээнд заасны дагуу сургалтын төлбөрийг сургалт эхлэхээс өмнө бэлнээр болон дансаар төлнө.

Сургалтанд бүртгүүлэхээс өмнө дараахь зүйлсийг сайтар анхаарч ойлгосны дараа манай сургалтанд хамрагдана уу.

  • Хичээлээс хоцрохгүй байх. Хичээлээс 15 минут хоцорсон тохиолдолд хичээлд оруулахгүй болохыг анхаарна уу. Энэ нь бусдын анхаарлыг сарниулахгүй байхад тустай болно.
  • Суралцагчийн буруугаас болж хичээл тасрах тохиолдолд хичээлийг нөхөн ордоггүй болохыг анхаарна уу.
  • Гэрээт хугацаанд шалтгаангүйгээр 3-н удаа хичээл таславал гэрээг шууд сургалтын төвийн санаачлагаар цуцлах ба сургалтын төлбөр буцаан олгогдохгүй болно. Энэ нь та бүхэнд хариуцлагыг ухамсарлуулах гэсэн үйлдэл болохыг ойлгоно уу.
  • Сургалтын нийт хугацааны дөрөвний нэгд хамрагдсаны дараа гэрээг суралцагч талын санаачлагаар цуцлавал сургалтын төлбөрийг буцаан олгохгүй болно. Харин үүнээс бага хугацаагаар суугаад гэрээг суралцагч талаас цуцлах санал гаргасан бол анги бүрдүүлэлтэнд байх оюутны тоонд багтсан гэж үзэн хохиролд нь 60,000 төгрөг, сурах бичгийн үнэ болох 10,000-25,000 төгрөг, хичээлд суусан өдрийг 15,500 төгрөг (анхан болон дундын өмнөх), 19,000 төгрөг (дунд болон гүнзгий шат)-г тус тус тооцон сургалтын төлбөрөөс суутгана.
Батлав:  Захирал………………………………..С.Цэцэгдэлгэр
Сургалтын үнийн жагсаалт
Сургалтын үнэ   Давтамж Үргэлжлэх хугацаа Нийт цаг Үнэ
iBT TOEFL болон IELTS -н сургалт   3удаа/7 хоногт 4 долоо хоног 24 590 000 төгрөг
Бизнесийн англи хэл   3удаа/7 хоногт 8 долоо хоног 48 580 000 төгрөг
Гүнзгий түвшин 2- шат 3удаа/7 хоногт 12 долоо хоног 72 470 000 төгрөг
1-р шат
Ахисан дунд түвшин В 3 удаа/7 хоногт 8 долоо хоног 48 389 000 төгрөг
А 3 удаа/7 хоногт 8 долоо хоног 48 389 000 төгрөг
Дунд түвшин B 3 удаа/7 хоногт 8 долоо хоног 48 360 000 төгрөг
A 3 удаа/7 хоногт 8 долоо хоног 48 360 000 төгрөг
Дундын өмнөх түвшин B 3 удаа/7 хоногт 8 долоо хоног 48 295 000 төгрөг
A 3 удаа/7 хоногт 8 долоо хоног 48 295 000 төгрөг
Анхан түвшин B 5 удаа/7 хоногт 5 долоо хоног 50 279 000 төгрөг
A 5 удаа/7 хоногт 5 долоо хоног 50 279 000 төгрөг
Ганцаарчилсан сургалт   3 удаа/7 хоногт   24 564 000 төгрөг
Жуулчны хөтөч-орчуулагчийн анги   5 удаа/7 хоногт 8 сар 360 2 630 000 төгрөг
Хүүхдийн анги 1-6 түвшинтэй   3удаа/7 хоногт 7 сар 180 1 290 000 төгрөг
Байгууллагын сургалт       110 000 төгрөг/1 удаа
Жич:  Тухайн байгууллага нь манай төвөөс багш аваачиж ажилчдынхаа түвшинг үнэ төлбөргүй  тогтоолгох ба нэг ангид дээд тал нь 10 хүртэл суралцагч байхаар тооцоолно уу.  Хэрэв 10-с дээш суралцагч байгаа тохиолдолд дахин нэг анги бүрдүүлэх ба нэг ангид сууж байгаа суралцагчдын хэлний түвшин нь ижил байх ёстойг анхаарна уу.  Ном сурах бичгийг манай төвөөс файлаар өгөх ба өөрсдөө сургалт эхлэхээс өмнө хувилж авах, эсвэл сургалтын төвөөс тухайн ном сурах бичгийн үнийг лавлан худалдаж авч болно.