Яагаад Вийзард гэж?

№1 хөтөлбөртэй Англи хэлний ярих, сонсох, бичих, унших 4 чадварыг зэрэг дээшлүүлэх цогц сургалтыг бид зохион байгуулдаг ба та бүгдэд ярианы өндөр чадвартай монгол болон унаган англи хэлтэй гадаад туршлагатай багш нарын баг хичээл заах болно.

Зургийн галлерей

Бидний тухай

Манай сургалтын төв нь 2009 оны 4 сард хичээлийн 2 танхим 2 багштайгаар байгуулагдаж байсан бол өнөөдөр 2 салбартай, хичээлийн 6 танхим, 10 багштай болон өргөжиж өдөрт 6 ээлжээр нэг ангид 6-8 хүнтэй хичээллэж байна.  Манай нийт суралцагчдын тоо жилд дунджаар 500 орчим болон өргөжжээ.

Бид дараах сургалтуудыг тогмол зохион байгуулж байна.

Анхан түвшин 5 долоо хоног; бусад түвшин 8 долоо хоног

Үнэ: 279000 - 470 000 төгрөг

4 долоо хоног

Үнэ: 590 000 төгрөг/1 сар

4 долоо хоног

Үнэ: 2 390 000 төгрөг/8 сар

8 долоо хоног

Үнэ: 2 352 000 төгрөг/2 сар

4 долоо хоног

Үнэ: 564 000төгрөг/ 1 сар
100% ярианы англи хэлний сургалт

Англиар хэрхэн чөлөөтэй цэвэрхэн ярьж сурах вэ?